Truck
arilans
betons

Tehnikas noma

Betona sūknis

Transportēšanas un būvdarbu laikā betons tiek pastāvīgi maisīts . Betona rūpnīcai "Arilans"  ir trīs betona sūkņi ar 32 metru strēli un viens betona sūknis ar 28 metru strēli. Katra betona sūkņa tilpums ir 8 m³. Šiem transportlīdzekliem ir vietas ierobežojums.

Jums ir jāpārliecinās, ka šis transportlīdzeklis varēs brīvi iekļūt būvlaukumā un veikt manevrus betona piegādei.