Piegādājam dažādu veidu smiltis 6m3, 13m3 и 20m3 apjomos.
Esam gatavi piedāvāt šāda veida smiltis:

Smilšu tipi:

Upes (būvniecības) –smilts, kuru iegūst no upju gultnēm. To raksturo augsta attīrīšanas pakāpe, kā arī māla un citu blakuspiemaisījumu prombūtne.

Karjeru (mazgāta) smilts — smilts, kuru iegūst karjeros, mazgājot to ar lielu ūdens daudzumu, kas ļauj izmazgāt mālu un putekļus.

Karjeru (izsijāta) smilts — smilts, kura  tiek iegūta karjeros un izsijāta no akmeņiem un liela izmēra blakuspiemaisījumiem; to izmanto, gatavojot šķīdumus mūrēšanai, celtņu pamatu būvniecībai un apmetēju darbiem.